Historie kapely FENOMEN začíná někdy v létě roku 1999, kdy Michal s Pavlem a Ondrou začali realizovat dlouholetý plán na zalo?ení kapely. Michal a Ondra o tom toti? přemý?leli od doby, kdy začali hrát na kytary, tedy asi od třetí třídy.Na?těstí bylo kde zkou?et, aparát a kytary půjčily tátové od Indexu, Pavel potáhl hrnce igelitem a nad?ení a chu? ke hraní klukům nechyběla. K vánocům 99 dostal Pavel skoro nové bicí. Poprvé kapela veřejně vystoupila na taneční zábavě ve Vysokém Újezdě 27. května 2000 s kapelou Index. Tehdy se v?ak je?tě nejmenovala FENOMEN, ale kluci si říkali různě, např.: Takovýtotamto nebo The M.O.C.

Po ?kolní akademii v létě 2000 přichází do kapely Honza a FENOMEN byl dva roky čtyřčlenou kapelou. Dal?í vystoupení skupiny byla spojena s kapelou Index nebo s dětským domem v Mořině. Podoba kapely z tohoto období je zachycena na původních stránkách FENOMENU - viz. také ODKAZY.

V létě 2002 z kapely ode?el Honza - kluci hráli nějaký čas ve třech, ale nějak to nebylo ono. Na konci roku 2002 odchází i Pavel, který zakládá vlastní kapelu (snad hrající hip hop). Do kapely přichází Vojta. Ten občas za Pavla zaskočil i dříve a tak zná repertoir celkem dobře. Kapela jeho příchodem trochu přitvrdila. Od dubnu 2003 s FENOMENEM zpívá Jana Francová.
Kapela samozřejmě ve své pohnuté historii neunikla pozornosti místních medií:

Neoficiální stránky obce Mezouň, léto 2000:

V sobotu 27.května 2000 na májové zábavě vystoupila kromě osvědčené kapely Index mladičká trojice muzikantů a zahrála kromě známých pecek také několik písní z vlastní tvorby. Klukům z kapely je kolem patnácti a? ?estnácti let, ale hráli bezvadně.

?ivot v Rudné, 07-08/2000:

Je pátek 23. června podvečer.Jsem v nučickém Lidovém domě, kde právě probíhá závěrečná ?kolní akademie místní ?koly. Velice dobře se bavím. ?ivá vystoupení ?áků se střídají s filmovou projekcí ukázek nejlep?ích scének minulých akademií. V?e je perfektně připraveno, ostatně jako v?dy. Milým překvapením je vystoupení učitelského sboru a samotného pana ředitele.

Na scéně se náhle objevuje chlapecká kapela. Konferenciérka ohla?uje Ondřeje Pokorného, Pavla Tenkráta a Michala Skuhrovce. Pro mě dobře známá příjmení. V té chvíli se ve vzpomínce vracím o téměř 24 let,kdy jsem nastoupila do Kulturního střediska v Rudné. V tomto zařízení tehdy působila hudební skupina Bubáci, jejími? členy byli: J. Tenkrát, J. Pokorný, I. Tenkrátová - dnes Skuhrovcová, I. Berezněvová - Pokorná. Není to podobnost čistě náhodná. A dal?í R. Pesl, J. Jelínek, M. Pokorný, R. Kotulková - dnes Fi?erová (omlouvám se jestli jsem ne někoho zapomněla). Muzikou posedlí mladí lidé, pod vedením skvělého muzikanta pana Oldřicha Horáka z Tachlovic. Postupem času se skupina osamostatnila a vedoucím, teď ji? Indexu, se stal J. Tenkrát. Obsazení se měnilo, někteří ode?li, jiní při?li. Např.: M. Libich, V. Plecitý, T. Rys. Hvězda Indexu stoupala vzhůru a stal se velice vyhledávanou skupinou v ?irokém okolí...

A já teď sedí ve stemnělém sále, na scéně hrají indexové děti - mám na krajíčku. Jak ten čas pří?erně letí...
Přeji klukům vytrvalost a hodně úspěchů. A? jsou jednou alespoň tak dobří, jako jejich tátové a mámy.
I. Pěčová


Stránky skautských oddílů Plantá?níci:

Na stránkách Plantá?níků se o FENOMENU pí?e skoro pořád.